ਜੇ ਸੈਕਸ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ………..


ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |ਪਰ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ |ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੇਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਅਵੇਲੂਏਸ਼ਨ ਸਟਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਵੇਲੂਏਸ਼ਨ ਕੈਲੇਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |


ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਪਸ………..
-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਲਵੇ |ਜਿਆਦਾ ਵਜਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਗਨੇਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਦਿ ਘੱਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ


-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰੋ |ਇਹ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |


-ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਂਗੀ ਸਟਾਇਲ ਵੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੋ ਸਮਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜੋਤਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਕਰਾਣੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਾਣੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੰਡੇਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

-ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |


-ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |

ਅਵੇਲੂਏਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ….

ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

-ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਗਰਭਧਾਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਪਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ |


-ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ -ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ “ਸਪਿਰਮ” ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ |ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਅੱਜ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਪਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *