ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਫ਼ਾ

ਇਹ੍ਨਾਂ 3 ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਗੇ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਧਰਤੀ’ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ Kosn ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

इस दुनिया में बहुत से लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं और जब उनके ऊपर सुख के दिन आते है तो वे भगवान को भूल जाते हैं जिनकी सज़ा उन्हें अगले कईं जन्मों तक भुगतनी पड़ती है|शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है की हर इंसान को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का लेखा जोखा एक ना एक दिन देना ही पड़ता है ऐसे में हर मनुष्य की जिंदगी में सुख के बाद दुःख और दुखों के बाद सुखों का आना जाना लगा ही रहता है ताकि उनके पाप और पुण्य का फल उन्हें मिलता रहे |

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ | ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਹਰੇਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ.

S नाम

S ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ. ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ | ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈ ਲੋਕ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਰਤ | ਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Lvlaif ਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ.

P नाम

ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ boob ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ | ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ Hakinhen ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਲਿੰਗ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

B नाम

ਜੋਤਸ਼-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਨੂੰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਈਡਰੋ-ਵੱਸੋ ਕਾਰਨ ਮੂਡੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ


Posted

in

by

Tags: