ਆਹ ਚੁਟਕਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਹ ਚੁਟਕਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Posted

in

by

Tags: