ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ?

ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ?

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕ ਪਸੀਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ …

ਸਵਾਲ: ਜੇਮਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ?
ਉੱਤਰ: ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ.

ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਉੱਤਰ: ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗੀ.

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ: ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ.

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਵੲਰ ਥੱਲੋਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ?
ਉੱਤਰ: ਸਰ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਪੰਜੇਬ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।


Posted

in

by

Tags: