ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਾਮਾਲ

Birthday Astrology : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ,ਸਾਧੂਆਂ ‘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮਮਿਤੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ…ਬਰਥਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰਥਡੇਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਚੀਜ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

Astrology Birthday Astrology

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੂਲਾਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇਟ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲਾਂਕ 2 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇਟ 11 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲਾਂਕ 2 ਹੋਵੇਗਾ ( 1 + 1 = 2)। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਰਥਡੇਟ 28 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲਾਂਕ ( 2 + 8 = 10 ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 + 0 = 1 ਮਤਲੱਬ ਉਸਦਾ ਮੂਲਾਂਕ 1 ਹੋਵੇਗਾ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 1 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ ‘1’ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ‘ ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 2 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ ‘2’ ਦੇ ਜਾਤਕ ਜੇਕਰ ਨਰਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਮਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 3 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ 3 ਦੇ ਜਾਤਕ ਸਕੱਤਰ , ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 4 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ 4 ਵਾਲੇ ਜਾਤਕਾ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੀ ਉਂਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 5 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ 5 ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੀਮਾ , ਰੁਪੀਆਂ ਦੇ ਲੇਨ – ਦੇਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟੇਡ ਅਕਾਉਂਟੇਟ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 6 ਹੈ ਤਾਂ
6 ਜੰਮਾਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕਾ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਕਲਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੰਗੀਤ, ਐਕਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 7 ਹੈ ਤਾਂ
ਜੰਮਾਂਕ 7 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 8 ਹੈ ਤਾਂ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਦਰਣ, ਡਾਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ,ਸ਼ੋਧਕਾਰਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ, ਸਟੀਲ ਵਪਾਰ, ਕੋਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦ – ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Astrology

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮੂਲਾਂਕ 9 ਹੈ ਤਾਂ
9 ਜੰਮਾਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕਾ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ |


Posted

in

by

Tags: