ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੋ ਕੇਵਲ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੋ ਕੇਵਲ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ|

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਦੀ ਤਾ ਨੱਕ ਕੱਟਗਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਨ , yes ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ? ਇਸ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋੜੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਚਪਟੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ

ਚੋੜੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੋੜੀ ਨੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ|

3 – ਲੰਮੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ …

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗੀ

4- ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰੋ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋੜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਚੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਸ ਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਮਰਾਨ Hashimiਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ


Posted

in

by

Tags: