ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ…..

ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ…..

ਬ੍ਰੇਸਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਕਸੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦੇ ਸਾਇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਬ੍ਰੇਸਟਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ |ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸਟਰੋਜਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨਜ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ |ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਡੋਲ ਬ੍ਰੇਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਬ੍ਰੇਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 5 ਟਿਪਸ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ…………………………………

ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ |ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ |

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਿਪਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦਾ ਸਾਇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ |ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਇਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਡੌਲ ਅਕਾਰ |

ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ……&#8#8230;…………………..

ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ…………………………..

ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਓ – ਹਾਈ ਨੇਕਲਾਈਨਸ ਦੇ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋ ਨੇਕਲਾਈਨਸ ਦੇ ਗਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ |

ਬੋਲਡ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਨਰਸ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਟਾੱਪ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਇਜ ਨੂੰ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ |ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਸਾਇਜ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ |

ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ – ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦਾ ਸਾਇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਵੇਜ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਨੂੰ ਉਭਰਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |


Posted

in

by

Tags: