ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ – ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ ਤੇ ਸੇਅਰ ਕਰੋ

ਵਾਹ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਇਸ ਨੇ ਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ…….

Scroll Down To Watch Full Video Bhangra is a standard kind of move and music which starts from the Punjab zone of India and Pakistan. It was at first used as a celebratory people move which articulated the occasion to spring, or Vaisakhi, as it is known.

ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ…….

Scroll Down To Watch Full Video Following the segment of India particular region of the country began to join and work sharing their different sorts of Bhangra. The exact opposite thing was a cross breed being made which joined the a wide collection of styles of the phenomenal show. Bhangra advanced toward finding the opportunity to be advanced dominatingly in light of the Sikh social demand who joined the music and move into the Bollywood film industry.

Scroll Down To Watch Full Video Nowadays Bhangra effects can be found in various Bollywood motion pictures and it’s even found its way into sorts of undeniable non-Asian culture such is its astonishing interest.


Posted

in

by

Tags: