ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 20 ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ,ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ |

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਉਹ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ………………………………..

– ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |

– ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ,ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ,ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਲਿਵਕ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

– ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

– ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨਾੱਰਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |

– ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ,ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

– ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਪਗ 5-7 ਵਾਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

– ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ |

– ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ |

ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਉਪਵਾਂਸ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ ,ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਵਾਂਸ ਨਹੀ ਪੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਜਿਆਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇਛਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |

– ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |

– ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਲਸ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰ |ਯੁਵਾ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |


Posted

in

by

Tags: