ਸੱਚ ਹੈ ਕੌੜਾ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ..

ਦਿਨੇ ਚੁੰਨੀਆ ਦੇ ਦਈਏ
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਲਈਏ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਉੱਠ ਸਲਵਾਰਾ ਪਾ ਦਈਏ
ਤੁਰਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੇਖਦੇ ਆ
ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ

ਜੀਅ ਕਰੇਂ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨੀ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਐ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ
ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ।

ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆ
ਕਾਮ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਐ
ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਜਾਣੇਗੀ
ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੀ ਛੱਡੀ ਨੀ
ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋ
ਜਦੋਂ ਮਗਜ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ
ਕੀ ਕੀ ਖਾਬਾਂ ਚ ਕਰ ਬੈਠੇ
ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਬੈਠੇ
ਨਾਲੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀਆ ਤੇ
ਮਾਸੀ ਭੂਆਂ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਬੁੱਕਲ ਚ ਬਿਠਾਈਆ ਨੇ
ਇੱਜਤ ਲੁੱਟੀ ਆ
ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾ
ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਬੱਸ ਸੋਚਾਂ ਯੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਏ ।

ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਰਹੇ
ਕਾਮ ਮਿਟਾ ਜਾਵੇ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ
ਇਕ ਔਰਤ ਢਾਹ ਸਕਦੀ
ਕਾਮ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ
ਜੀਭ ਭੜਕਦੀ ਐ
ਭੱਖਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਲਈ
ਰੱਬਾ ਕਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ
ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਨੀ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਏ ।

ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਐ
ਨੱਡੀ ਵੇਖ ਕੁ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ
ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ
ਕੀਹਦੀ ਕੀਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਹਵਾਗੇ
ਬੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਮਰਜ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਆਂ
ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ
ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਐ ।

ਲਿਖਤਮ- ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ |


Posted

in

by

Tags: