ਹਾਹਾ omg ਹੱਸਣ ਲਈ ਇਹ 25 ਫੋਟੋਆਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਲਦੇ ਹੈ ।
ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਗਰਲਫਰੇਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫਰੇਂਡ ਆਪਣੇ ਬਾਇਫਰੇਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾਓ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰਹੀ ਹੋਵੋਗੇ

ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਆਇਸਕਰੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਫਿਟ ਲੜਕਿਆ ਸੇਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫਿਟ ਵੇਖ ਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋ

ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ ਤੱਦ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਿਸਟਿਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਮ ਕਾਰਡੇਸ਼ਿਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਇਟ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਸਨੂੰ ਜਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਇਸ ਕਪਲ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ।

ਸੋਚਿਏ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਿਚੁਏਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

Snickers ! ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਹੈ ਪਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾ

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ

ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਰਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਵਿੱਚ


Posted

in

by

Tags: