ਹਾ ਹਾ …..ਆਹ 24 ਚੁਟਕੁਲੇ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਿਟਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ

ਹਾ ਹਾ। …..ਆਹ 24 ਚੁਟਕੁਲੇ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਿਟਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 


Posted

in

by

Tags: