1 ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ

ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੇ ਹਨ ਓਏ ਇਹ ਤਾ ਸੱਚ ਹੈ

 

 

 

 

ਦੋਸਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਗੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਸ‍ਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਤ‍ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਤ‍ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਂਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਣਿਤੀਏ ਵਰਤੋ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਿਆਏ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲ‍ਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਵਲੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਤ‍ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅੰਕ ਸ਼ਾਸ‍ਤਰ ਦਾ ਮਹਤ‍ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ , ਜਿਨੂੰ ਜਾਨਕੇ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਵੇਖਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ , ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੈ… . .

ਪਹਿਲਾ : 1 ਵਲੋਂ 9 ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ।

ਦੂਜਾ : ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਵਲੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ।

ਤੀਜਾ : ਗੁਣਾ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੇਂ ।

ਚੌਥਾ : ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 50 ਵਲੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ।

ਪਾਂਚਵਾ : ਜੋ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ 1967 ਜੋੜ ਦਿਓ ।

ਛੇਵਾਂ : ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਾਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ।

ਸੱਤਵਾਂ : ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਗੇ ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ‍ਯਾ ਰਾਏ ਹੈ ? ਕਮੇਂਟ ਬਾਕ‍ਸ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼‍ਯ ਲਿਖੀਏ ।


Posted

in

by

Tags: