14 ਭਿਆਨਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ…

14 ਭਿਆਨਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ…

We Indian’s are very much aware with the exchange “Naam Mei Kya Rakha Hai Bhavannao Ko Samamjho”. Yet, I wager you, in the wake of perusing this article you will state that who the hellfire named them. Obviously in the greater part of the cases, these names are accidentally made as no parent’s need humiliating minute for their tyke. Name has nothing to do with identity except for tragically it fabricates the recognition about you among other people who never meets you and know just your names. In your day by day life out there you may likewise counter with some terrible names who looks bizarre and amusing. In this universe evaluated 7 billion individuals are out there and every last one is related to their names and facial development or by means of DNA. In the long run, name is the fundamental term utilizing which we use to called somebody and others used to respond as needs be. We should observe on these 14 most strange Indians names:
(1) Funny One

(2) I can state now of time that Dr. Chutia Is in wrong calling the same number of their patients may get some information about his name.

(3) OMG,, “Abki Baar Modi Sarkar” Is our PM was Doctor anytime of time in past ??

(4) Oh !! “Muth_Mare”, I think this is most odd name I find.

(5) Hehe, take a gander at the competitor no. 6 in the rundown of KBC hopefuls.

(6) Desi James Bond

(7) You can called him in short shape “BC Bhai”

(8) Her significant other’s name “America”.

(9) His Name in Hindi in some way or another looks great however in English its absolutely awful.

(10) Desi James Bond-007

(11) Meet the Wholesaler Of Clothing Mr. Gandu Mal Bansi Lal Ji

(12) Boo0b… what !!

(13) P0..rn_ika Das,, Kya Naam Hai Bhai

(14) Mr. Boo..b control you to contribute at correct place.“Boob, The Advisor”

ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ


Posted

in

by

Tags: