IAS ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ|

IAS ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ|

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਦੀ , ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ. ਕਿਸ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ’ ਤੇ ਭੜਕਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੀਏ

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ – ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ. ਪਰ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੈਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਉੱਤਰ: ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ” ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ” ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ “ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੂਟ੍ਰਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ


Posted

in

by

Tags: